Dolie

Home / Dolie

Șanț sau unghi format la intersecția a două versante de acoperiș.